Spiritualiteit: de verkenning van onzichtbare dimensies

Spiritualiteit is een breed begrip en omvat een scala aan levensbeschouwingen en bewegingen die hun visies uit willen dragen. Waar de moderne levensstijl vooral gekenmerkt wordt door materialisme en egoïsme en gericht is op de uiterlijke aspecten van het leven, laat spiritualiteit zich liever omschrijven als een verkenning van onzichtbare dimensies. De meeste mensen die zich aangetrokken voelen tot spiritualiteit zijn vaak individuen die vastgelopen zijn in het alledaagse leven. Deze mensen 'voelen' dat er méér is tussen hemel en aarde. De focus wordt uiteindelijk naar binnen gericht en daarbij vindt er vaak een omslag plaats, die vergezeld gaat van nieuwe en vooral waardevolle inzichten.

[No blog posts to show ...publish here]