Spiritualiteit: de verkenning van onzichtbare dimensies

Spiritualiteit is een breed begrip en omvat een scala aan levensbeschouwingen en bewegingen die hun visies uit willen dragen. Waar de moderne levensstijl vooral gekenmerkt wordt door materialisme en egoïsme en gericht is op de uiterlijke aspecten van het leven, laat spiritualiteit zich liever omschrijven als een verkenning van onzichtbare dimensies. De meeste mensen die zich aangetrokken voelen tot spiritualiteit zijn vaak individuen die vastgelopen zijn in het alledaagse leven. Deze mensen 'voelen' dat er méér is tussen hemel en aarde. De focus wordt uiteindelijk naar binnen gericht en daarbij vindt er vaak een omslag plaats, die vergezeld gaat van nieuwe en vooral waardevolle inzichten.

Toveren met affirmaties

27 Feb 2021

Vele mensen die zich bezighouden met spiritualiteit maken tegenwoordig graag gebruik van affirmaties om hun leven een positieve wending te geven. Door een bepaalde affirmatie regelmatig uit te spreken of op te schrijven wordt deze (letterlijk) bevestigd, zodat de kans groot is dat de uitspraak in de (nabije) toekomst bewaarheid wordt. Over magie gesproken!

Helen met sjamanisme

15 Jan 2021

Een sjamaan, ook wel medicijnman of -vrouw genoemd, is in staat om in contact te treden met de onzichtbare wereld teneinde de oorzaak (en het geestelijk medicijn!) van een ziekte te achterhalen. De hedendaagse medicijnvrouw Sandra Ingerman kan - door middel van astraal reizen of een 'trance' - mensen helpen om zichzelf te helen.

Jezelf een reikibehandeling geven

3 Apr 2020

Reiki richt zich op de levensenergie die door ons heen stroomt. Er zijn mensen die zich hebben gespecialiseerd in het geven van reiki massages of healings. Deze methode wordt diverse lichamelijke en geestelijke klachten toegepast. Het is met de juiste begeleiding ook mogelijk om een reiki behandeling op jezelf toe te passen.